JA Control Panle

UISH

INFERMIERIA SHQIPTARE DHE AJO EUROPIANE

E-mail Print PDF

Diskutime, mendime dhe ide nga konferenca e Unionit Europian të Urdhrit Profesionalë që zhvilloi punimet në Zagrep dt.26.11.2013. Unioni Europian i Urdhrit Profesionale (FEPI) zhvilloi një konference  më dt. 26.11.2013 në Zagreb të Kroacisë

Read more...
 

RREGULLORE PËR ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE NË ORGANET DREJTUESE TË URDHRIT TË INFERMIERIT TË SHQIPËRISË

E-mail Print PDF
Zgjedhjet në organet e UISH do të organizohen në zbatim të Ligjit Nr. 9718, datë 19/04/2007, “Për Urdhrin e Infermierit në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me Ligjin Nr. 10 462, datë 13/09/2011, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr ...
Read more...
 

Adresa e re

E-mail Print PDF
Urdhri Infermierit njofton se ka ndryshuar adresën e zyrave të tij nga
Materniteti “Koço Gliozheni”, tek:
Rr. Reshit Petrela, tek Dispanceria, kati II-të, Tirane ...
Read more...
 

Për studentët të cilët kanë mbaruar studimet në vitin 2010 e më pas

E-mail Print PDF
Urdhri Infermierit njofton se për studentët të cilët kanë mbaruar studimet në vitin 2010 e më pas, aplikohen rregulla të reja në lidhje me liçensimin. Lexo më tepër tek procedurat e liçensimit...
Read more...