INFORMACION

Print

Urdhri Infermierit njofton se për studentët të cilët diplomohen tashti dhe ata që nuk janë regjistruar, në degët infermier, mami, fizioterapi, teknik laboratori, teknik imazherie, logopedist procedura e regjistrimit ka ndryshuar si më poshtë:

- Pas pajisjes me diplomë, të gjithë kandidatët do të bëjnë gati dosjen e tyre personale me dokumentet e mëposhtme dhe do të regjistrohen në qarkun përkatës për realizimin e Praktikës Profesionale me Mbikëqyrje.
- Dokumentet e nevojshme janë:

Pas dorëzimit të dosjes kandidatët do të marrin dokumentet e mëposhtme:

Për personat që janë diplomuar për infermieri dhe mami duhet të bëjnë një praktikë dy javore në shërbimin e urgjencës pranë rretheve ku jetojnë.
 
Të gjithë kandidatët e interesuar për tu regjistruar në praktikë mund të paraqiten pranë zyrave përkatëse të UISH sipas sezoneve të mëposhtme:

informacion-praktikantet-ndryshuar-dt22-2-2016